Кічернянська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

Аналіз роботи за 2015-2016 навчальний рік

І. В С Т У П

 

Аналіз   роботи   МО вчителів   початкових   класів за   минулий   рік   показав,   що   підвищився   науково-теоретичний   та   методичний  рівень   викладання   предметів,   посилилась   увага   до   виховної   та   розвивальної функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів.

В 2015/2016 навчальному році методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання й виховання учнів. З урахуванням рівня організації  навчально–виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени МО, реалізували  науково – методичну  проблему  району:  «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій” та „Національно-патріотичне  виховання молоді в процесі організації виховної роботи».

та проблему школи «Інноваційні технології – шлях до якісної освіти».

       Над цими проблемами працювали  вчителі початкових класів  Кічернянської ЗОШ І-ІІ ступенів: Петрішко О.П., Ореняк Т.В., Ковач Г.І., Бабинець М.І., Фатич І.В., вчителі початкових класів Перехреснянської ЗОШ І ступеня-ДНЗ: Тимкович О.В., Щербей Г.В., Дупин М.І., Молдован О.П., вчителі Розтоцької ЗОШ І ступеня-ДНЗ: Головко М.В., Лютянська О.В.,  Кляп С.В.

Вчителі   початкових   класів   формували культуру   писемного   мовлення,   проводили   систематичну   роботу   з   вивчення орфографії,  розвивали  практичні  навички  побудови  синтаксичних  конструкцій, стежили  за  охайністю  зошитів  учнів,  вимагали  від  учнів  уважно  ставитися  до оформлення   письмових   робіт.  

Виправдали себе такі види діяльності  як індивідуальна та групова робота, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання, використання дидактичних ігор на уроках, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки.      У своїй роботі вони впроваджували інноваційні технології.

На   уроках   української   мови   вчителі   застосовували   всі   види мовленнєвої  діяльності:  аудіативні  вміння,  говоріння,  читання  і  письмо. Все   це   забезпечувало   вміння   усної   й   писемної   мовленнєвої   діяльності,  спрямовувало   на   розвиток   умінь   слухати   й   розуміти   сприйняте   на   слух,   уміння говорити,  спілкуватися,  а  також  уміння  читати  й  писати.

Виховання   поваги   й   любові   до   рідної   мови,   пробудження   почуття захоплення   її красою,   ліричністю,   милозвучністю,   виразністю,   а   головне, отримання   знань   за   її   допомогою   -   міцний   і   найбільш   надійний   гарант національного  виховання.

Перевірка   навичок   читання,   обчислювальних   навичок,   навичок

списування   молодших   школярів   свідчить   про   поліпшення   результативності  навчання.

Проведено  чотири   засідання  методичного об’єднання вчителів, де розглядались актуальні питання початкової освіти.

На сіданнях МО вчителів початкових класів заслухано звіт про роботу МО за минулий навчальний рік, накреслено завдання на 2015/2016 навчальний рік.

Розглянуто питання про впровадження у навчально-виховний процес Державного стандарту початкової загальної освіти, про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань (лист МОН України 28.01.2014 №1/9-72), про особливості організації навчально-виховного процесу з учнями 3 класу за новими програмами, про адаптацію учнів 1 класу, про розвиток читацької компетентності учнів початкової школи та особливості шкільної соціалізації учнів, про творчий підхід до формування навичок читання як передумови успішного розвитку мовної особистості, про розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання різновидів наочності, використання ТЗН, про виховання бережливого ставлення та любові до природи рідного краю,  про затвердження текстів ДПА за 2015/2016 навчальний рік.

На засіданнях МО завжди присутні були директор школи Ряшко М.Ф. та заступник директора школи з навчально-виховної роботи Тидір О.Ф.. В кінці І семестру вони проаналізували виконання навчальних програм у початкових класах та перспективні показники досягнень учнів 4 класу  у навчанні за  новим Державним стандартом.

Заступник директора школи Тидір О.Ф.  на кожному засіданні знайомила присутніх із новинками методичної літератури.

Кожне теоретичне питання підтверджувалося практичною роботою, а саме:

-          навчально-творча діяльність школярів на уроках математики, української мови, українського читання;

-          обговорення проведених відкритих уроків та позакласних заходів;

-        система творчо-пошукових вправ з математики, української мови та українського читання;

-          вивчення методичної літератури з теми;

-          творчо-пошукові завдання у самостійній роботі учнів;

-          використання інтелектуальних ігор як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

-   внесення пропозицій щодо педагогічної ради для реалізації поставлених завдань з проблеми школи «Розвиток професійної компетентності творчого вчителя як умова формування компетентного випускника».

Минулого навчального року відбулись 3 тематичні засідання вчителів початкових класів.

1.     Кічернянська ЗОШ І-ІІ ступенів – грудень 2015 р.. . Гості завітали до педагогічної вітальні «Все в твоїх руках». МО проходило в незвичній формі. Поряд з цим продемонстрували свої вміння Петрішко О.П. та Фатич І.В., які з учнями 3 класу провели інтегрований урок з літературного читання, музичного мистецтва та природознавства «Витівки бабусі Зими».

2.     Перехреснянська ЗОШ І ступеня-ДНЗ – лютий  2016 року. Вчителем Щербей Г.В. була  представлена година спілкування «Хліб – усьому голова» з учнями 1-4 класів.

3.     Розтоцька ЗОШ І ступеня-ДНЗ – березень 2016 р. Вчителем К.С. було проведено відкритий урок з «Я у світі» у 3 класі «Де ти живеш? Україна рідний край».

Учні 1-4 класів були  активними  учасниками різноманітних творчих конкурсів.  А саме в  конкурсі “Бебрас” –  учні 3-4 класів, Всеукраїнському конкурсі з німецької мови  «Орлятко»(3-4 клас),  Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот».   

         Проведено класні родинні свята 22 лютого 2016 року  - Петрішко О.П., 3 клас – виховний захід «Наша родина – від батька й до сина»,  «Матусю, рідненька»(класні керівники 1-4 класів). До   дня   народження   Т.Г.Шевченка,   конкурс  на  краще  читання  віршів. Цікаво   пройшов   ранок   у   1-му   класі  «Прощавай,   Букварику»  (Ковач Г.І.). Учні   вшанували   дорогого   Букваря.   Адже  Буквар   -   це   маленька   часточка   тих   великих   знань,   які   дає   учням   школа.

На   високому      рівні   проведено   свято «Прощання з початковою школою»  (Бабинець М.І.).

Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку. Серед розмаїття  педагогічних освітніх новацій особливої уваги надано наступності та перспективності двох ланок освіти - дошкільної  й початкової.

•       З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше більше педагогів школи. Це можна прослідкувати під час атестаційного періоду.  За результати атестації Ореняк Тетяні  Василівні –вчителю початкових класів встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», Кляп Світлані Василівні –вчителю початкових класів встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Бабинець Марії Іванівні – вчителю початкових класів підтверджено 9 тарифний розряд, Щербей Ганні Василівні – вчителю початкових класів підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Петрішко Ользі Петрівні – вчителю початкових класів  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель».

Вчителі початкових класів брали активну участь у проведенні предметних тижнів:

•      Тиждень знань з зарубіжної літератури ( з 9  по 13 листопада 2015 року)

•      Тиждень інформатики (з 14 по 18 грудня 2015 року)

•      Тиждень знань з образотворчого мистецтва (з 22 по 26 лютого 2016р.)

•      Тиждень знань з біології  (4 по 8 квітня 2016 року)

•      Тиждень початкових класів (18 по 22 квітня 2016 року)

•      Тиждень безпеки дорожнього руху (16 по 20 травня 2016 р.)

     Кожний предметний тиждень проходив цілеспрямовано та організовано.

         Учні брали участь в різних конкурсах.

          

  В  4 класі було проведено державну підсумкову атестацію з української мови, літературного читання та математики. Тексти підсумкових контрольних робіт визначалися за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Державною підсумковою атестацією було охоплено 8 учнів 4 класу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Тидір О.Ф. проаналізувала показники  державної підсумкової атестації. Узагальнені результати відображено в таблиці:

Порівняльна таблиця

річного оцінювання та результатів ДПА учнів 4 класу

предмет

всього учнів

звільнені

Рівні навчальних досягнень учнів

високий

достатній

середній

початковий

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

укр.. мова

 

8

 

_

 

4

 

50

 

4

 

50

 

4

 

50

 

4

 

50

 

-

 

-

 

-

 

-

 

_

 

_

 

_

 

_

 

Математика

 

8

 

-

 

4

 

50

 

4

 

50

 

4

 

50

 

4

 

50

 

-

 

-

 

-

 

-

 

_

 

_

 

_

 

_

Укр..чит.

 

8

 

_

 

4

 

50

 

4

 

50

 

4

 

50

 

4

 

50

 

-

 

-

 

-

 

-

 

_

 

_

 

_

 

_

 

З таблиці видно, що учні 4 класу отримала високий і достатній бали за державну підсумкову атестацію з української мови, літературного читання  та математики.

Показники свідчать про якісну та цілеспрямовану роботу класного керівника Бабинець М.І..

Звіт річного оцінювання учнів

 

Клас

Всього учнів

К-ть учнів, які н/а

Рівні навчальних досягнень учнів

% якості знань

високий

достатній

середній

початков.

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

0

2

66,7

1

33,3

-

-

-

-

100

3

6

0

3

50

2

33,3

1

16,7

-

-

83,3

4

8

0

4

50

4

50

-

-

-

-

100

 

Аналіз   роботи   педагогів,   членів   методичного   об’єднання,   дає   підставу  зробити   висновок,   що   завдання,   які   випливають   із   науково-методичної  проблеми,  в  основному  виконано.

Однак існує ряд проблем, що потребують детального аналізу та пошуків шляхів їх вирішення, а саме:

- частина учнів має недостатній рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності;

 - не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати практично;

-  частина учнів виявляє незначний інтерес до читання.